Linkovi

Franjevačke poveznice:

Međunarodno vijeće Frame (engleski)
OFS Hrvatska
Međunarodno vijeće OFS-a (engleski)
Socijalna inicijativa OFS-a i Frame
Franciscians International (engleski)
Klarise Zagreb

Duhovni asistenti i asistentice:

Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda
Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca
Franjevačka provincija sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri
Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića
Franjevci trećoredci glagoljaši
Franjevačka provincija Uzvišenja sv. Križa – Bosna Srebrena
Hercegovačka provincija Uznesenja BDM
Milosrdne sestre sv. Križa
Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja

Zajednice mladih:

Hrvatska dehonijanska mladež
Salezijanska mladež
DUHOS – Duhovnost osječkih studenata

Crkva i ostale poveznice:

Hrvatska biskupska konferencija
Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica (HKVRPP)
Ured za mlade HBK
Hrvatski Caritas
Zajednica Taizé
SPAS – Studentski pastoral
Glas Koncila
Veritas
Informativna katolička agencija (IKA)
Hrvatski katolički radio (HKR)
Radio Marija