Osječko područno bratstvo

e-mail adresa: framaos@googlemail.com

IME I PREZIME E-MAIL SLUŽBA
NINA PRUGOVIĆ nina.prugovic@gmail.com predsjednica
DRAGANA KALUĐER velika.bebica@hotmail.com potpredsjednica
JELENA LUČIĆ jelena996@live.com voditeljica formacije
IVAN ŠKOLKA sko7ka@hotmail.com tajnik
ELIZABETA KONJUŠAK elizabeta.konjusak@gmail.com blagajnica
fra MARIO ZUBAK duhovni asistent OFM-a
fra MARINO KUZMINSKI duhovni asistent OFM-a
fra MARKO NERETLJAK duhovni asistent TOR-a
NADA ŠARČEVIĆ nada.sarcevic@gmail.com predstavnica OFS-a za Framu

FRAMA BELIŠĆE

Kućna adresa: Blaženog kardinala Alojzija Stepinca 4; 31551 Belišće
E-mail adresa: frama.belisce@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00
Broj obećanika: 18

FRAMA BOŠNJACI

Kućna adresa: Fra Bernardina Tome Leakovića 8, 32275 Bošnjaci
E-mail adresa: martina.plavsic@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00
Broj obećanika: 5

FRAMA ĐAKOVO

Kućna adresa: Kralja Tomislava 22, 31400 Đakovo
E-mail adresa: frama.dj@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: ponedjeljkom u 20:00
Broj obećanika: 35


FRAMA ILOK

Kućna adresa: Trg sv. Ivana Kapistrana 2; 32236 Ilok
E-mail adresa: marina.tadic255@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00
Broj obećanika: 10


FRAMA NAŠICE

Kućna adresa: Kralja Tomislava 1, 31500 Našice
E-mail adresa: framanasice@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00
Broj obećanika: 17


FRAMA OSIJEK – JUG II

Kućna adresa: Paška 35a; 31000 Osijek
E-mail adresa: frama.jug2@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00
Broj obećanika: 10


FRAMA OSIJEK – TVRĐA

Kućna adresa: Trg Vatroslava Lisinskog 3; 31000 Osijek
E-mail adresa: framatvrdjaos@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: ponedjeljkom u 20:00
Broj obećanika: 10


FRAMA OTOK

Kućna adresa: Faličevci 2; 32251 Privlaka
E-mail adresa: framaotok@net.hr
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 19:45
Broj obećanika: 17


FRAMA POŽEGA

Kućna adresa: Trg Svetog Trojstva 21; 34000 Požega
E-mail adresa: frama.pozega@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00
Broj obećanika: 15


FRAMA VUKOVAR

Kućna adresa: Samostanska 5, p.p. 16; 32000 Vukovar
E-mail adresa: framavu@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00
Broj obećanika: 25

FRAMA VUKOVAR – BOROVO NASELJE

Kućna adresa: Lička 23a, p.p. 31; 32010 Vukovar
E-mail adresa: frama.borovo.naselje@live.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00
Broj obećanika: 9


 FRAMA ŽUPANJA

Kućna adresa: Trg hrvatskih branitelja 2, 32270 Županja
E-mail adresa: frama.zupanja@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: utorkom u 20:00
Broj obećanika: 11


Mjesna bratstva u obnovi:

FRAMA PRIVLAKA

Kućna adresa: Faličevci 2; 32251 Privlaka
E-mail adresa: frama.privlaka@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: srijedom u 20:00

FRAMA SIKIREVCI

Kućna adresa: Ljudevita Gaja 33; 35224 Sikirevci
E-mail adresa: framasikirevci@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:40

FRAMA SLAVONSKI BROD

Kućna adresa: Trg Svetog Trojstva 1; 35000 Slavonski Brod
E-mail adresa: framabrod@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00

FRAMA VINKOVCI BSM

Kućna adresa: Alojzija Stepinca 73; 32100 Vinkovci
E-mail adresa: framavinkovci@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: nedjeljom u 19:15 (zimi); 20:15 (ljeti)