Osječko područno bratstvo

E-mail adresa: framaos@googlemail.com

IME I PREZIME E-MAIL SLUŽBA
NINA PRUGOVIĆ nina.prugovic@gmail.com Područna predsjednica
DRAGANA KALUĐER velika.bebica@hotmail.com Područna potpredsjednica
JELENA LUČIĆ

jelena996@live.com

Područna voditeljica formacije
IVAN ŠKOLKA
sko7ka@hotmail.com Područni tajnik
ELIZABETA KONJUŠAK elizabeta.konjusak@gmail.com Područna blagajnica
fra MARIO ZUBAK Područni duh. asistent
fra MARINO KUZMINSKI Područni duh. asistent
fra MARKO NERETLJAK Područni duh. asistent
NADA ŠARČEVIĆ nada.sarcevic@gmail.com Područni predstavnik OFS-a za Framu

FRAMA BELIŠĆE

Kućna adresa: Bl. kard. Alojzija Stepinca 4; 31 551 Belišće
E-mail adresa: frama.belisce@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Petak, 20:00 h
Broj obećanika: 18


FRAMA BOŠNJACI

Kućna adresa: Fra B.T. Leakovića 8, 32 275 Bošnjaci
E-mail adresa: martina.plavsic@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Petak, 20:00 h
Broj obećanika: 5


FRAMA ĐAKOVO

Kućna adresa: Kralja Tomislava 22, 31 400 Đakovo
E-mail adresa: frama.dj@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Ponedjeljak, 20:00 h
Broj obećanika: 35


FRAMA ILOK

Kućna adresa: Trg sv. Ivana Kapistrana 2; 32 236 Ilok
E-mail adresa: marina.tadic255@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Petak, 20:00 h
Broj obećanika: 10


FRAMA NAŠICE

Kućna adresa: Kralja Tomislava 1, 31 500 Našice
E-mail adresa:
Vrijeme održavanja susreta: Petak, 20:00 h
Broj obećanika: 17


FRAMA OSIJEK – JUG II

Kućna adresa: Paška 35 a; 31 000 Osijek
E-mail adresa: frama.jug2@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Petak, 20:00 h
Broj obećanika: 10


FRAMA OSIJEK – TVRĐA

Kućna adresa: Trg Vatroslava Lisinskog 3; 31 000 Osijek
E-mail adresa: framatvrdjaos@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Ponedjeljak, 20:00 h
Broj obećanika: 10


FRAMA OTOK

Kućna adresa: Faličevci 2; 32 251 Privlaka
E-mail adresa: framaotok@net.hr
Vrijeme održavanja susreta: Petak, 19:45 h
Broj obećanika: 17


FRAMA POŽEGA

Kućna adresa: Trg Svetog Trojstva 21; 34 000 Požega
E-mail adresa: frama.pozega@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Petak, 20:00 h
Broj obećanika: 15


 FRAMA VUKOVAR

Kućna adresa: Samostanska 5, p.p. 16; 32 000 Vukovar
E-mail adresa: framavu@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Petak, 20:00 h
Broj obećanika: 25


FRAMA VUKOVAR – BOROVO NASELJE

Kućna adresa: Lička 23 a, p.p. 31; 32 010 Vukovar
E-mail adresa: frama.borovo.naselje@live.com
Vrijeme održavanja susreta: Petak, 20:00 h
Broj obećanika: 9


 FRAMA ŽUPANJA

Kućna adresa: Trg hrvatskih branitelja 2, 32 270 Županja
E-mail adresa: s. Viktorija  viktorija@net.hr
Vrijeme održavanja susreta: nedjelja, 19:00 h (zima), 20:00 h (ljeto)
Broj obećanika: 6


 Mjesna bratstva u obnovi:

FRAMA PRIVLAKA

Kućna adresa: Faličevci 2; 32 251 Privlaka
E-mail adresa: frama.privlaka@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Srijeda, 20:00 h

FRAMA SIKIREVCI

Kućna adresa: Ljudevita Gaja 33; 35 224 Sikirevci
E-mail adresa: framasikirevci@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Petak, 20:40 h

FRAMA SLAVONSKI BROD

Kućna adresa: Trg Svetog Trojstva 1; 35 00 Slavonski Brod
E-mail adresa: framabrod@gmail.com 
Vrijeme održavanja susreta: Petak, 20:00 h

FRAMA VINKOVCI BSM

Kućna adresa: Alojzija Stepinca 73; 32 100 Vinkovci
E-mail adresa: framavinkovci@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Nedjelja, 19:15 h (zimsko vrijeme), 20:15 h (ljetno vrijeme)