Primorsko-istarsko područno bratstvo

IME I PREZIME
E-MAIL SLUŽBA
MARIA MIHALIĆ maria.mihalic94@gmail.com predsjednica
DOMINIK VUČEMIL dominik.vucemil@net.hr potpredsjednik
SANDRA KVATERNIK sandrica.sandric@gmail.com voditeljica formacije
ADRIANO KURTOVIĆ adrianok92hrv@gmail.com tajnik
LUKA ŠPANJIĆ luka.spanjic@gmail.com blagajnik
fra BERNARDIN PLANTEK bernardin.plantek@gmail.com duhovni asistent OFM-a
MARTINA KEKELJ predstavnica OFS-a za Framu

FRAMA PULA – SV. ANTUN

Kućna adresa: Varaždinska 2, 52100 Pula
E-mail adresa: marina.juric999@gmail.com (Marina Jurić)
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:30
Broj obećanika: 12


FRAMA RIJEKA – KRNJEVO

Kućna adresa: Ivekovićeva 8, 51000 Rijeka
E-mail adresa: frama.krnjevo@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:30
Broj obećanika: 14


FRAMA RIJEKA – TRSAT

Kućna adresa: Frankopanski  trg 12, 51000 Rijeka
E-mail adresa: framatrsat@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:15
Broj obećanika: 18


FRAMA RIJEKA – ŽABICA

Kućna adresa: Kapucinska 5, 51000 Rijeka
E-mail adresa: begovic.marija@yahoo.com (Marija Begović)
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 19:00
Broj obećanika: 8