Primorsko-istarsko područno bratstvo

adresa: Frankopanski trg 12, 51000 Rijeka
Facebook: FramaPIPBF

IME I PREZIME E-MAIL SLUŽBA
MARIA MIHALIĆ maria.mihalic94@gmail.com predsjednica
IVAN ČULINOVIĆ ivan67culinovic@gmail.com potpredsjednik
SANDRA KVATERNIK kvaternik.sandra@gmail.com voditeljica formacije
TINA ZEKAN zekantina@gmail.com tajnica
ANDRINA DEBELIĆ andrina.debelic@gmail.com blagajnica
fra TOMISLAV FALETAR fartello@gmail.com duhovni asistent OFM-a
GIANNA GRAZIANI gianna.graziani@posluh.hr predstavnica OFS-a za Framu

FRAMA PULA – SV. ANTUN

Kućna adresa: Varaždinska 2, 52100 Pula
E-mail adresa: framasv.antunpula@gmail.com
Facebook: framasv.antun
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20 sati
Broj obećanika: 6


FRAMA RIJEKA – KRNJEVO

Kućna adresa: Ivekovićeva 8, 51000 Rijeka
E-mail adresa: frama.krnjevo@gmail.com
Facebook: framakrnjevo
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:30
Broj obećanika: 15


FRAMA RIJEKA – TRSAT

Kućna adresa: Frankopanski  trg 12, 51000 Rijeka
E-mail adresa: framatrsat@gmail.com
Facebook: framatrsat1993
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:15
Broj obećanika: 18


FRAMA RIJEKA – ŽABICA

Kućna adresa: Kapucinska 5, 51000 Rijeka
E-mail adresa: andrina.debelic@gmail.com (Andrina Debelić)
Facebook: poveznica
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 19:00
Broj obećanika: 7