Primorsko-istarsko područno bratstvo

Ime i prezime E-mail Služba
FILIP POLEGUBIĆ filip.polegubic@gmail.com Područni predsjednik
MATIJA AGATIĆ matija.agatic@gmail.com Područni potpredsjednik
MATEA KULUNDŽIĆ matea.kulundzic@gmail.com Područni voditelj formacije
ADRIANO KURTOVIĆ adrianok92hrv@gmail.com Područni tajnik
MATE RAJČIĆ mrajcic@riteh.hr Područni blagajnik
MARKO MIHAJIĆ markes.miha@gmail.com Područni predstavnik OFS-a za Framu

 


FRAMA PULA – Sv. ANTUN

Kućna adresa: Varaždinska 2, 52100 Pula
E-mail adresa: matko.culinovic@gmail.com (Matko Čulinović)
Vrijeme održavanja susreta: Petak, 20:30 h
Broj obećanika: 14

FRAMA RIJEKA – KRNJEVO

Kućna adresa: Ivekovićeva 8, 51000 Rijeka
E-mail adresa: matea.kulundzic@gmail.com (Matea Kulundžić)
Vrijeme održavanja susreta: Petak, 20:30
Broj obećanika: 10


FRAMA RIJEKA – TRSAT

Kućna adresa: Frankopanski  trg 12, 51000 Rijeka
E-mail adresa: framatrsat@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Petak, 20:15
Broj obećanika: 26


FRAMA RIJEKA – ŽABICA

Kućna adresa: Kapucinska 5, 51000 Rijeka
E-mail adresa: baco.ana@gmail.com (Ana Laitkam)
Vrijeme održavanja susreta: Petak, 20:30 h
Broj obećanika: 10