Himna

Himna SHKM u Sisku

(Riječi: Ana Čerina, glazba: Karlo Ivančić)

S osmjehom na susret krećemo
Jer znamo Bog je s nama tu
samo budi tu jer trebamo te, Isuse,
Tvoje svjetlo neka vodi nas sve.

Naša mlada srca puna ljubavi
Naše ruke dignute
Pune radosti
Naša mlada srca puna ljubavi
Naše ruke dignute
Kao jedno Boga sada slave

Hrabro krenimo
U svjetlosti hodimo!
Na tom putu Bog nam snagu daje
Otvara nam staze
Za nove korake. (2x)

Podižeš nas svaki put kad se spotaknemo
Čvrsto držiš nas
Naš pogled sada jedno znači, Isuse,
Želimo ti prići svi.

Poslušaj himu Mp3 (Chrome)

Preuzmi himnu Mp3 

Preuzmi notni zapis himne u PDFu