Socijalna inicijativa OFS-a i Frame

»Predugo je Red ostao u “sakristijama”.
Došao je trenutak, koji se više ne može odgađati,
za ulazak u ljudsku državu da bi se snažno i vidljivo nosilo vlastite odgovornosti
svjedočenja i promicanja pravde, mira i obrane života, prava i stvorenog svijeta.«

Iz zaključaka XII. generalnoga kapitula OFS-a

Socijalna inicijativa je skupina svjetovnih franjevaca, članova OFS-a i Frame koja djeluje u ovoj skupini. Socijalna inicijativa pokrenuta je u mjesnom bratstvu OFS-a Kaptol. Motiv jest izaći iz “sakristije” jer pozvani smo živjeti u svijetu, ne bježati od svijeta i problema na koje nailazimo u njemu. Mi svjetovni franjevci, članovi OFS-a i Frame, želimo raditi u tome svijetu i boriti se za bolji svijet, što je naša kršćanska dužnost i na što nas poziva Generalni kapitul OFS-a.

Cilj je, sukladno našem svjetovnom poslanju, “izgrađivanje bratskijega i evanđeoskijega svijeta” (usp. Pravilo OFS-a, 14.) zauzetom prisutnošću i odvažnim inicijativama na području javnoga života.

Trenutačno postoji nekoliko područja djelovanja, a od posebnog su interesa palijativna skrb, očuvanje stvorenog, briga za beskućnike i siromašne – socijalna samoposluga, kao i druga društveno-politička pitanja.

U smislu palijativne skrbi promičemo brigu za bolesne uz očuvanja dostojanstva svake osobe. Preko mobilnih timova (liječnik, medicinska sestra, socijalni radnik i dr.) doprinosimo razvoju palijativne skrbi u društvu, kao i podizanju svijesti o važnosti ove teme održavnjem redovitih stručnih edukacija.

Na području očuvanja stvorenog zauzimamo se za odgovorno upravljanje vodnim resursima i očuvanje mora (npr. protiv projekta “Družba Adria”) te za ekološki sustav gospodarenja otpadom prema kojem se razdvajanjem otpada na kućnom pragu može značajno smanjiti količina smeća na odlagalištima i smanjiti zagađenje vode.

Socijalna inicijativa također brine i za osobe bez doma koje žive ili borave u prihvatilištima ili prenoćištima ili negdje bilo gdje drugdje. Omogućen je individualni rad s beskućnicima i pružanje dnevnog boravka i uključivanje volontera, bez kojih bi svi ovi projekti bili neostvareni.

Pozivamo sva mjesna bratstva i članove OFS-a i Frame da se uključe u rad Socijalne inicijative za bolji i pravedniji svijet, kako nam je sam Gospodin Bog zapovijedio – da čuvamo ono što nam je povjerio, a to su ljudi oko nas i zemlja po kojoj hodamo.