Splitsko-dubrovačko područno bratstvo

e-mail adresa: frama.stdu@gmail.com

IME I PREZIME E-MAIL SLUŽBA
SANJA VRLJIĆ vrljicsanja1@gmail.com predsjednica
MATEA LONČAR mloncar7@gmail.com potpredsjednica
MARKO BLAŽEVIĆ markoblazevic@hotmail.com voditeljica formacije
LUCIJA MAMIĆ lmamic94@gmail.com tajnica
ZRINKA MAGAZINOVIĆ zrinka.magazinovic@gmail.com blagajnik
fra IVAN VULETIĆ duhovni asistent OFM-a
fra MIRKO VARGA LJUBIĆ duhovni asistent OFMCap.
fra KRISTIJAN KOVAČEVIĆ duhovni asistent TOR-a

FRAMA BAJAGIĆ

Kućna adresa: Župni ured sv. Nikole, 21241 Obrovac Sinjski
E-mail adresa: framabajagic03@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00
Broj obećanika: 10


FRAMA DUBROVNIK – ROŽAT

Kućna adresa: Na rivi 1, Mokošica, 20236 Dubrovnik
E-mail adresa: frama.rozat@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: četvrtkom u 20:30
Broj obećanika: 9


FRAMA IMOTSKI

Kućna adresa: Fra Stjepana Vrljića 21, 21260 Imotski
E-mail adresa: frama.imotski01@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00
Broj obećanika: 80


FRAMA LOVREĆ

Kućna adresa: Župni ured Svetog Duha, 21257 Lovreć-Opanci
Vrijeme održavanja susreta: subotom u 17:00


FRAMA METKOVIĆ

Kućna adresa: Oca Ante Gabrića 27, 20350 Metković
E-mail adresa: frama.metkovic@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00
Broj obećanika: 12


FRAMA OTOK DALMATINSKI

Kućna adresa: Župni ured sv. Luke, 21238 Otok Dalmatinski
E-mail adresa: otok.dalmat.frama@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta:
Broj obećanika: 5


FRAMA PODBABLJE

Kućna adresa: Župni ured sv. Luke evanđelista, 21262 Kamenmost
E-mail adresa: frama.podbablje@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00
Broj obećanika: 38


FRAMA PROLOŽAC

Kućna adresa: Župni ured svetog Mihovila arkanđela, 21264 Proložac
E-mail adresa: frama.prolozac@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:30
Broj obećanika: 30


FRAMA RUNOVIĆI

Kućna adresa: Župni ured Gospe od Karmela, 21261 Runovići
E-mail adresa: frama.runovici10@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 21:00
Broj obećanika: 32


FRAMA SINJ

Kućna adresa: Fratarski prolaz 4, 21230 Sinj
E-mail adresa: frama.sinj@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00
Broj obećanika: 23


FRAMA SPLIT – GOSPA OD POJIŠANA

Kućna adresa: Kapucinska poljana 1, 21000 Split
E-mail adresa: frama.pojisan@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:15
Broj obećanika: 9


FRAMA SPLIT – GOSPA OD ZDRAVLJA

Kućna adresa: Trg Gaje Bulata 3, 21000 Split
E-mail adresa: framagoz@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: utorkom u 20:00
Broj obećanika: 18


FRAMA SPLIT – SVETA OBITELJ

Kućna adresa: Sukoišanska 8, 21000 Split
E-mail adresa: framasvobitelj@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: četvrtkom u 20:30
Broj obećanika: 10


FRAMA VINJANI

Kućna adresa: Donji Vinjani 175, 21260 Imotski
E-mail adresa: framavinjani@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00 (Vinjani Gornji); ponedjeljkom u 20:00 (Vinjani Donji)
Broj obećanika: 38


FRAMA VRGORAC

Kućna adresa: Hrvatskih velikana 74, 21276 Vrgorac
E-mail adresa: frama.vrgorac@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: četvrtkom u 19:00


FRAMA ZMIJAVCI

Kućna adresa: Župni ured Svih svetih, 21266 Zmijavci
E-mail adresa: frama.zmijavci@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: četvrtkom u 18:00
Broj obećanika: 30


Mjesna bratstva u obnovi:

FRAMA BRIST-PODACA

Kućna adresa: Slakovac 10, 21335 Podaca
E-mail adresa: frama.brist@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: subotom u 10:00