Splitsko-dubrovačko područno bratstvo

e-mail adresa: frama.stdu@gmail.com
Facebook: splitskodubrovacko.podrucnobratstvoframe

IME I PREZIME E-MAIL SLUŽBA
MATEA LONČAR mloncar7@gmail.com predsjednica
IVA ŠUSTE isuste007@gmail.com potpredsjednica
MARTIN VRLIĆ martinvrlic1994@hotmail.com voditelj formacije
MAGDALENA KARTELO magdalena.kartelo@hotmail.com tajnica
JAKOV TOLIĆ tolic.jakov13@gmail.com blagajnik
fra MILJENKO VRABEC miljenko.vr@gmail.com duhovni asistent OFMCap.
fra JOSIP REPEŠA frajosip@gmail.com duhovni asistent OFM-a
MATE VUKOREPA matevukorepa78@gmail.com predstavnik OFS-a za Framu

FRAMA DUBROVNIK – ROŽAT

Kućna adresa: Na rivi 1, Mokošica, 20236 Dubrovnik
E-mail adresa: frama.rozat@gmail.com
Facebook: frama.rozat
Vrijeme održavanja susreta: četvrtkom u 20:30
Broj obećanika: 9


FRAMA GRADAC

Kućna adresa: Svetog Roka 1, 21330 Gradac
E-mail adresa:
Facebook: frama.gradac
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20 sati
Broj obećanika: 5


FRAMA HRVACE

Kućna adresa: Župni ured Hrvace, 21233 Hrvace
E-mail adresa: framahrvace@gmail.com
Facebook: frama.hrvace
Vrijeme održavanja susreta:
Broj obećanika: 5


FRAMA IMOTSKI

Kućna adresa: Fra Stjepana Vrljića 21, 21260 Imotski
E-mail adresa: frama.imotski01@gmail.com
Facebook: poveznica
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20 sati
Broj obećanika: 37


FRAMA LOVREĆ

Kućna adresa: Dr. Franje Tuđmana 57, 21257 Lovreć-Opanci
E-mail adresa:
Vrijeme održavanja susreta: subotom u 17 sati
Broj obećanika: 20


FRAMA METKOVIĆ

Kućna adresa: Oca Ante Gabrića 27, 20350 Metković
E-mail adresa: frama.metkovic@yahoo.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 19:30
Broj obećanika: 30


FRAMA PLINA – STABLINA

Kućna adresa: Radoševa glavica 3, 20340 Ploče
E-mail adresa: frama.stablina@net.hr
Facebook: poveznica
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20 sati
Broj obećanika: 15


FRAMA PODBABLJE

Kućna adresa: Župni ured sv. Luke evanđelista, 21262 Kamenmost
E-mail adresa: framapodbablje1@gmail.com
Facebook: poveznica
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20 sati
Broj obećanika: 19


FRAMA PROLOŽAC

Kućna adresa: Župni ured svetog Mihovila arkanđela, 21264 Proložac
E-mail adresa: frama.prolozac@gmail.com
Facebook: frama.prolozac
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:30
Broj obećanika: 28


FRAMA RUNOVIĆI

Kućna adresa: Župni ured Gospe od Karmela, 21261 Runovići
E-mail adresa: frama.runovici10@gmail.com
Facebook: poveznica
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 21 sati
Broj obećanika: 14


FRAMA SINJ

Kućna adresa: Fratarski prolaz 4, 21230 Sinj
E-mail adresa: frama.sinj@gmail.com
Facebook: sinjski
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20 sati
Broj obećanika: 37


FRAMA SPLIT – GOSPA OD POJIŠANA

Kućna adresa: Kapucinska poljana 1, 21000 Split
E-mail adresa: frama.pojisan@gmail.com
Facebook: frama.pojisan
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:15
Broj obećanika: 10


FRAMA SPLIT – GOSPA OD ZDRAVLJA

Kućna adresa: Trg Gaje Bulata 3, 21000 Split
E-mail adresa: framagoz@gmail.com
Facebook: framaGoZ
Vrijeme održavanja susreta: utorkom u 20 sati
Broj obećanika: 10


FRAMA VINJANI

Kućna adresa: Donji Vinjani 175, 21260 Imotski
E-mail adresa: framavinjani@gmail.com
Facebook: poveznica
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20 sati (Vinjani Gornji); ponedjeljkom u 20 sati (Vinjani Donji)
Broj obećanika: 38


FRAMA VRGORAC

Kućna adresa: Splitska 23, 21276 Vrgorac
E-mail adresa: frama.vrgorac@gmail.com
Facebook: frama.vrgorac
Vrijeme održavanja susreta:subotom u 19 sati
Broj obećanika: 27


FRAMA ZMIJAVCI

Kućna adresa: Župni ured Svih svetih, 21266 Zmijavci
E-mail adresa: frama.zmijavci@gmail.com
Facebook: frama.zmijavci.3
Vrijeme održavanja susreta: subotom u 18 sati
Broj obećanika: 14


Mjesna bratstva u obnovi:

FRAMA SPLIT – POLJUD

Kućna adresa: Poljudsko šetalište 2, 21000 Split
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:30