Zadarsko-šibensko područno bratstvo

kućna adresa: 8. dalmatinske udarne brigade 21, 22000 Šibenik
e-mail adresa: zd.si.podrucje@gmail.com

IME I PREZIME E-MAIL SLUŽBA
IVANA VINAC ivana.vinac@gmail.com predsjednica
ANDREA PECOLLAJ ruzicaimarina@hotmail.com potpredsjednica
PAŠKO ZORIČIĆ paskozoricic2@gmail.com voditelj formacije
JOSIPA SLAVICA josipaslavica4@gmail.com tajnica
MATE MARIĆ mmaric316e36@gmail.com blagajnik
fra IVAN LUKAČ ilukac7@gmail.com duhovni asistent OFM-a
fra IVAN PENAVA ivanpenava@gmail.com duhovni asistent OFMConv.
JELENA RAKIĆ jelenarakic5@gmail.com predstavnica OFS-a za Framu

FRAMA DRNIŠ

Kućna adresa: Kardinala Utišinovića 14, 22320 Drniš
E-mail adresa: framadrni88@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: subotom u 18:30
Broj obećanika: 22

FRAMA GRAČAC

Kućna adresa: Kneza Branimira 1, 23440 Gračac
E-mail adresa: bozoman@net.hr
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 18:00
Broj obećanika: 5


FRAMA KNIN

Kućna adresa: Zvonimirova 46, 22300 Knin
E-mail adresa: frama.knin01@hotmail.com
Vrijeme održavanja susreta: ponedjeljkom u 20:00
Broj obećanika: 16


FRAMA LIŠANE – SV. MIHOVIL

Kućna adresa: Župni ured sv. Mihovila, 23420 Benkovac
E-mail adresa: framalisanesv.mihovil@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: subotom u 18:30
Broj obećanika : 7


FRAMA MILJEVCI

Kućna adresa: Župni ured Miljevci, 22324 Drinovci
E-mail adresa: framamiljevci@hotmail.com
Vrijeme održavanja susreta: subotom u 18:00
Broj obećanika: 20


FRAMA ŠIBENIK – GOSPA VAN GRADA

Kućna adresa: Fra Stjepana Zlatovica 14, 22000 Šibenik
E-mail adresa: frama.sibenik.gvg@hotmail.com
Vrijeme održavanja susreta: ponedjeljkom u 20:00
Broj obećanika: 11


FRAMA ŠIBENIK – ŠUBIĆEVAC

Kućna adresa: Bana Ivana Mažuranića 3a, 22000 Šibenik
E-mail adresa: frama.subicevac@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:30
Broj obećanika : 13


FRAMA ZADAR – ARBANASI

Kućna adresa: Trg Gospe Loretske 10, 23000 Zadar
E-mail adresa: frama.arbanasi@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: nedjeljom u 19:30
Broj obećanika: 7


FRAMA ZADAR – SV. IVAN KRSTITELJ

Kućna adresa: Glagoljaška 3, 23000 Zadar
E-mail adresa: igor.zdencanovic@gmail.com (Igor Zdenčanović)
Vrijeme održavanja susreta: četvrtkom u 20:30
Broj obećanika: 13


Mjesna bratstva u obnovi:

FRAMA PIRAMATOVCI

Kućna adresa: Župni ured Piramatovci, 22214 Čista Velika
E-mail adresa: edvardsokol@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: subotom u 17:00

FRAMA ŠIBENIK – VIDICI

Kućna adresa: 8. dalmatinske udarne brigade 21, 22000 Šibenik
E-mail adresa: sveti-petar@sveti-petar.net
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00

FRAMA ZADAR – VOŠTARNICA

Kućna adresa: Obala kneza Branimira 17, 23000 Zadar
E-mail adresa: gabrijelskibola@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: srijedom u 20:30