Zadarsko-šibensko područno bratstvo

Kućna adresa: 8. dalmatinske udarne brigade 21, 22000 Šibenik
E-mail adresa: frama.zd.si@gmail.com
Facebook: poveznica

IME I PREZIME E-MAIL SLUŽBA
JOSIPA SLAVICA
josipaslavica4@gmail.com predsjednica
PAŠKO ZORIČIĆ paskozoricic2@gmail.com potpredsjednik
MATEA PERKOVIĆ mateaperkovic24@gmail.com voditeljica formacije
JOSIPA ZORIČIĆ  josipazoricic2@gmail.com tajnica
ANTONIO NIKŠIĆ antonioniksic8@gmail.com blagajnik
fra IVAN LUKAČ ilukac7@gmail.com duhovni asistent OFM-a
fra IVAN PENAVA ivanpenava@gmail.com duhovni asistent OFMConv.
ANITA MOČIĆ anitamocic1301@gmail.com predstavnica OFS-a za Framu

FRAMA DRNIŠ

Kućna adresa: Kardinala Utišinovića 14, 22320 Drniš
E-mail adresa: framadrnis88@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: subotom u 18:30
Broj obećanika: 20

FRAMA GRAČAC

Kućna adresa: Kneza Branimira 1, 23440 Gračac
E-mail adresa: frama-gracac@outlook.com
Vrijeme održavanja susreta: subotom u 18 sati
Broj obećanika: 8


FRAMA KNIN

Kućna adresa: Zvonimirova 46, 22300 Knin
E-mail adresa: kninframa@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: ponedjeljkom u 19 sati (zima), 20 sati (ljeto)
Broj obećanika: 14


FRAMA LIŠANE – SV. MIHOVIL

Kućna adresa: Župni ured sv. Mihovila, 23420 Benkovac
E-mail adresa: framalisanesv.mihovil@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: subotom u 19 sati
Broj obećanika: 9


FRAMA ŠIBENIK – GOSPA VAN GRADA

Kućna adresa: Fra Stjepana Zlatovica 14, 22000 Šibenik
E-mail adresa: frama.sibenik.gvg@hotmail.com
Vrijeme održavanja susreta: ponedjeljkom u 20 sati
Broj obećanika: 15


FRAMA ŠIBENIK – ŠUBIĆEVAC

Kućna adresa: Bana Ivana Mažuranića 3a, 22000 Šibenik
E-mail adresa: frama.subicevac@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:30
Broj obećanika: 7


FRAMA ZADAR – ARBANASI

Kućna adresa: Trg Gospe Loretske 10, 23000 Zadar
E-mail adresa: frama.arbanasi@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: nedjeljom u 18 sati
Broj obećanika: 5


FRAMA ZADAR – SV. IVAN KRSTITELJ

Kućna adresa: Glagoljaška 3, 23000 Zadar
E-mail adresa: frama.sv.ivan01@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: četvrtkom u 20:30
Broj obećanika: 6


Mjesna bratstva u obnovi:

FRAMA ZADAR – VOŠTARNICA

Kućna adresa: Obala kneza Branimira 17, 23000 Zadar
E-mail adresa: gabrijelskibola@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20 sati