Zadarsko-šibensko područno bratstvo

E-mail adresa: zd.si.podrucje@gmail.com

8. dalmatinske udarne brigade 21, 22 000 Šibenik

IME I PREZIME E-MAIL SLUŽBA
IVANA VINAC ivana.vinac@gmail.com Područna predsjednica
ANDREA PECOLLAJ ruzicaimarina@hotmail.com Područna potpredsjednica
PAŠKO ZORIČIĆ paskozoricic2@gmail.com Područni voditelj formacije
JOSIPA SLAVICA Josipaslavica4@gmail.com Područna tajnica
MATE MARIĆ mmarić316e36@gmail.com Područni blagajnik

fra IVAN LUKAČ

fra IVAN PENAVA

ilukac7@gmail.comivanpenava@gmail.com Područni duh. asistenti
JELENA RAKIĆ jelenarakic5@gmail.com Područni predstavnik OFS-a za Framu

 FRAMA DRNIŠ

Kućna adresa: Kardinala Utišinovića 14 , 22 320 Drniš
E-mail adresa: framadrni88@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Subota, 18:30 h
Broj obećanika: 22


FRAMA KNIN

Kućna adresa: Zvonimirova 46, 22 300 Knin
E-mail adresa:  frama.knin01@hotmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Ponedjeljak, 20:00 h
Broj obećanika: 16


FRAMA LIŠANE – SV. MIHOVIL

Kućna adresa: Župni ured sv. Mihovila,23 420 Benkovac
E-mail adresa: framalisanesv.mihovil@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Subota, 18:30 h
Broj obećanika : 7


FRAMA ŠIBENIK – GOSPA VAN GRADA

Kućna adresa: Fra Stjepana Zlatovica 14, 22 000 Šibenik
E-mail adresa: frama.sibenik.gvg@hotmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Ponedjeljak, 20:00 h
Broj obećanika: 11


FRAMA ŠIBENIK-ŠUBIĆEVAC

Kućna adresa: Bana I. Mažuranića 3a, 22 000 Šibenik
E-mail adresa: frama.subicevac@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Petak, 20:30 h
Broj obećanika : 13


FRAMA ZADAR – ARBANASI

Kućna adresa: Trg Gospe Loretske 10, 23 000 Zadar
E-mail adresa: frama.arbanasi@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Nedjelja, 19:30
Broj obećanika: 7


FRAMA ZADAR – SV. IVAN KRSTITELJ

Kućna adresa: Glagoljaška 3, 23000 Zadar
E-mail adresa: igor.zdencanovic@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Četvrtak, 20:30 h
Broj obećanika: 13


 FRAMA MILJEVCI

Kućna adresa: Župni ured Miljevci, 22324 Drinovci
E-mail adresa:  framamiljevci@hotmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Subota, 18:00 h
Broj obećanika: 20


 FRAMA GRAČAC

Kućna adresa: Kneza Branimira 1, 23 440 Gračac
E-mail adresa: bozoman@net.hr
Vrijeme održavanja susreta: Petak, 18:00 h
Broj obećanika: 5


Frama Šibenik-Vidici (bratstvo u obnovi)

Kućna adresa: 8. dalmatinske udarne brigade 21, 22 000 Šibenik
E-mail adresa: sveti-petar@sveti-petar.net
Vrijeme održavanja susreta: Petak, 20:00

Frama Zadar-Voštarnica (bratstvo u obnovi)

Kućna adresa: Obala kneza Branimira 17, 23 000 Zadar
E-mail adresa: gabrijelskibola@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Srijeda 20:30 h

Frama Piramatovci (bratstvo u osnutku)

Kućna adresa: Župni ured Piramatovci, 22214 ČISTA VELIKA
E-mail adresa: edvardsokol@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Subota 17:00 h