Zadarsko-šibensko područno bratstvo

 

E-mail adresa: zd.si.podrucje@gmail.com

IME I PREZIME E-MAIL SLUŽBA
MARKO PLAVČIĆ markoplv@gmail.com Područni predsjednik
ALEN ČIRJAK alen.cirjak@net.hr Područni potpredsjednik
IVANA VINAC ivana.vinac@gmail.com
Područna voditeljica formacije
ANITA KOSOR ana1209@yahoo.com Područna tajnica
NIKO KISIĆ niko_kisic@yahoo.com Područni blagajnik
fra IVAN LUKAČ ilukac7@gmail.com Područni duh. asistent OFM-a
JELENA RAKIĆ jelenarakic5@gmail.com Područni predstavnik OFS-a za Framu

 

FRAMA DRNIŠ

 

Kućna adresa: Kardinala Utišinovića 14 , 22 320 Drniš
E-mail adresa: framadrni88@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Subota, 19:40 h
Broj obećanika: 25


FRAMA KNIN

Kućna adresa: Zvonimirova 46, 22 300 Knin
E-mail adresa:  frama.knin01@hotmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Ponedjeljak,  19:00 h (zimsko vrijeme) ili 20:00 h (ljetno vrijeme)
Broj obećanika: 20


FRAMA LIŠANE – SV. MIHOVIL

Kućna adresa: Župni ured sv. Mihovila,23 420 Benkovac
E-mail adresa: framalisanesv.mihovil@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Subota, 19:00

Broj obećanika : 13


FRAMA ŠIBENIK – GOSPA VAN GRADA

Kućna adresa: Fra Stjepana Zlatovica 14, 22 000 Šibenik
E-mail adresa: frama.sibenik.gvg@hotmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Ponedjeljak, 20:00
Broj obećanika: 15


FRAMA ŠIBENIK – METERIZE

Kućna adresa: Trg sv. Jeronima 1, 22 000 Šibenik
E-mail adresa: frama.meterize@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Nedjelja u 19:30
Broj obećanika: 20


FRAMA ŠIBENIK-ŠUBIĆEVAC

Kućna adresa: Bana I. Mažuranića 3a, 22 000 Šibenik
E-mail adresa: frama.subicevac@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Petak, 20:30 h

Broj obećanika : 6


FRAMA ZADAR – ARBANASI

Kućna adresa: Trg Gospe Loretske 10, 23 000 Zadar
E-mail adresa: frama.arbanasi@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Nedjelja, 17:00
Broj obećanika: 6


FRAMA ZADAR – SV. IVAN KRSTITELJ

Kućna adresa: Glagoljaška 3, 23000 Zadar
E-mail adresa: igor.zdencanovic@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Četvrtak, 20:30
Broj obećanika: 24

Mjesna bratstvo u osnutku:

Frama Miljevci

Kućna adresa: Župni ured Miljevci, 22324 Drinovci
E-mail adresa:  framamiljevci@hotmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Subota, 17:00

Frama Šibenik-Vidici

Kućna adresa: 8. dalmatinske udarne brigade 21, 22 000 Šibenik
E-mail adresa: sveti-petar@sveti-petar.net
Vrijeme održavanja susreta: Petak, 20:00

Frama Gračac

Kućna adresa: Kneza Branimira 1, 23 440 Gračac
E-mail adresa:bozoman@net.hr
Vrijeme održavanja susreta: Petak, 18:00

Frama Novalja

Kućna adresa: Zadarska 16, 53291 Novalja
E-mail adresa: begiclenka66@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Subota

Frama Piramatovci

Kućna adresa: Župni ured Piramatovci, 22214 ČISTA VELIKA
E-mail adresa: edvardsokol@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Subota 17:00

Frama Zadar-Voštarnica

Kućna adresa: Obala kneza Branimira 17, 23 000 Zadar
E-mail adresa: gabrijelskibola@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: Srijeda 20:30